Dzień Matki

Z okazji pięknego i szczególnego dla nas wszystkich Święta, jakim jest Dzień Matki, wszystkim Mamom z całego serca życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności.  Niech każdy Wasz dzień będzie przepełniony radością i słońcem. Bądźcie  kochane, najpiękniejsze, jedyne, szczęśliwe i dumne ze swoich dzieci, wdzięcznych za miłość, opiekę, trud wychowania, serce i  za Czytaj więcej

Informacja dotycząca przerwy w dostawie wody

      W związku z planowanymi pracami w instalacji wodociągowej  Stacji Uzdatniania Wody w Reczynie informujemy, że nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 31.05.2016 r. od godz. 22.00 w następujących miejscowościach: Reczyn, Nowy Reczyn, Cieśle, Kępa Polska, Karwowo Szlacheckie, Cybulin (prawa strona w kierunku Małej Wsi), Gąsewo (za mostem w kierunku Niesłuchowa). Planowane wznowienie dostaw Czytaj więcej

Apel do mieszkańców Gminy Bodzanów

APEL DO MIESZKAŃCÓW O OSZCZĘDNE I RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ          Z uwagi na bezśnieżną zimę, długotrwały brak opadów atmosferycznych w okresie wiosennym, niskie stany wody w ujęciach na całym obszarze Gminy Bodzanów oraz znaczny wzrost zużycia wody, w celu wyeliminowania przerw w dostawie wody pitnej oraz spadków ciśnienia na sieci wodociągowej apelujemy do mieszkańców o racjonalne korzystanie Czytaj więcej

Konkurs na wybór partnera do projektu

Gmina Bodzanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Konkurs Czytaj więcej

Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

         W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r.w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).         Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmianw strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.         Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli Czytaj więcej

„Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Skarbowy w Płocku przystępuje do XIV edycji konkursu na „Urząd Przyjazny Przedsiębiorcy”, który organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Finansów i Business Centre Club. Podstawowym celem konkursu jest wybór najlepszych, wzorcowych urzędów skarbowych oraz tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą. Wzorem lat ubiegłych, w ramach konkursu przedsiębiorcy oceniają urzędy skarbowe Czytaj więcej