NABÓR NA PARTNERA DO PROJEKTU

Gmina Bodzanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Konkurs na wybór partnera prowadzony  Czytaj więcej

II ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI NA TERENIE NASZEJ GMINY

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W DNIACH 26 i 27 listopada 2016 r (sobota, niedziela) NA TERENIE NASZEJ GMINY ZOSTANIE PRZEPROWADZONA II ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI. AKCJA ORGANIZOWANA JEST PRZEZ CENTRUM WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCYM PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  W BODZANOWIE. Nasi wolontariusze z Gimnazjum w Nowym Miszewie i Gimnazjum w Bodzanowie, a także wolontariusze ze szkół ponadgimnazjalnych, będą Czytaj więcej